klic

Kategorie "Vazby"

Rukopis Kralodvorský

Rukopis Kralodvorský
Název: Rukopis Kralodvorský - staročeské zpěvy hrdinské a milostné
Ilustrátor: Josef Mánes
Rok vydání: 1886
Počet stran: 80 s.
Stav: Mírně odřené desky, především na hřbetu a v rozích, knižní blok ve velmi dobrém stavu
Cena: 300 Kč

Rod na Borgu (2 díly v jednom svazku)

Rod na Borgu (2 díly v jednom svazku)
Název: Rod na Borgu (2 díly v jednom svazku)
Rok vydání: 1935
Počet stran: s.
Edice, série: Topičovy bílé knihy
Kategorie: Beletrie, Vazby
Stav: Dobrý
Cena: 60 Kč

Básně noci

Básně noci
Název: Básně noci
Rok vydání: 1959
Počet stran: 156 s.
Edice, série: Skvosty / sv. 17
Kategorie: Poezie, Vazby
Stav: Velmi dobrý
Cena: 50 Kč

Drahé kameny z koruny Svatováclavské čili životy Světců, Blahoslavenců a domněním ...

Drahé kameny z koruny Svatováclavské čili životy Světců, Blahoslavenců a domněním ...
Název: Drahé kameny z koruny Svatováclavské čili životy Světců, Blahoslavenců a domněním Svatých národa českoslovanského
Autor: Viktor Josef Bezděka
Rok vydání: 1871
Stav: Dobrý, desky lehce odřené, místy lehce ohmatané stránky (
Cena: 300 Kč

Povídky, arabesky a humoresky. III

Povídky, arabesky a humoresky. III
Název: Povídky, arabesky a humoresky. III
Rok vydání: 1890
Počet stran: 206 s.
Stav: Dobrý
Cena: 150 Kč

Zpívající ryba a tuleň, který kouří

Zpívající ryba a tuleň, který kouří
Název: Zpívající ryba a tuleň, který kouří - román dvou dětí
Rok vydání: 1934
Počet stran: 188 s.
Vazba: Pevná
Stav: Velmi dobrý
Cena: 50 Kč

Do rozmaru i do pláče

Do rozmaru i do pláče
Název: Do rozmaru i do pláče - sbírka reminiscencí
Autor: Pavla Moudrá
Rok vydání: 1900
Počet stran: 185 s.
Kategorie: Beletrie, Vazby
Vazba: Pevná
Stav: Dobrý
Cena: 50 Kč

Nová země

Nová země
Název: Nová země - román
Autor: Knut Hamsun
Rok vydání: 1897
Počet stran: 353 s.
Edice, série: Knihovna Zlaté Prahy / sv. 14
Kategorie: Vazby, Beletrie
Vazba: Pevná
Stav: Drobné oděrky na deskách, knižní blok ve velmi dobrém stavu
Cena: 90 Kč

Ben Hur

Ben Hur
Název: Ben Hur - román
Autor: Lewis Wallace
Rok vydání: 1934
Počet stran: 579 s.
Kategorie: Beletrie, Vazby
Vazba: Pevná
Stav: Dobrý, vazba lehce povolená, desky trošku naprasklé u hřbetu, obsahuje neautorskou dedikaci
Cena: 100 Kč

Pověsti z Ještěda

Pověsti z Ještěda
Název: Pověsti z Ještěda
Rok vydání: 1903
Počet stran: 261 s.
Kategorie: Beletrie, Vazby
Vazba: Pevná
Stav: Desky mírně ohmatané
Cena: 90 Kč

Časové ohlasy. Díl 1

Časové ohlasy. Díl 1
Název: Časové ohlasy. Díl 1
Rok vydání: 1903
Počet stran: 254 s.
Kategorie: Beletrie, Vazby
Vazba: Pevná
Stav: Dobrý
Cena: 60 Kč

Ohlasy z roku 1848

Ohlasy z roku 1848
Název: Ohlasy z roku 1848
Rok vydání: 1901
Počet stran: 219 s.
Kategorie: Beletrie, Vazby
Vazba: Pevná
Stav: Dobrý
Cena: 60 Kč

Encyklopedie československé mládeže pro školu a dům. Díl 1 - 7 + kniha Obsah a abecední ...

Encyklopedie československé mládeže pro školu a dům. Díl 1 - 7 + kniha Obsah a abecední ...
Název: Encyklopedie československé mládeže pro školu a dům. Díl 1 - 7 + kniha Obsah a abecední rejstřík všech dílů Encyklopedie československé mládeže
Rok vydání: 1930 - 1937
Počet stran: s.
Stav: Desky jen s drobnými oděrkami, knižní bloky ve velmi dobrém stavu
Cena: 2500 Kč

Postilla aneb celoroční Benkladowé na wssecky nedělní a swáteční Episstoly, též Ewangelia ...

Postilla aneb celoroční Benkladowé na wssecky nedělní a swáteční Episstoly, též Ewangelia ...
Název: Postilla aneb celoroční Benkladowé na wssecky nedělní a swáteční Episstoly, též Ewangelia, na tři díly rozdělené od K. Ant. Koniáše - Postylla, Aneb Celo=Ročnj Weykladowé, Na wssecky Nedělnj y Swátečnj Episstoly, Též Ewangelia, Mnohými Pjsma Swatého Důwody, Swědectwjm Swatých Otcůw, A wýbornými Přjklady potwrzený, S wraucnau na každé Ewangelium Modlitbau okrásslený; Na třj Djly rozdělený: A Potěssenj Křestianského Lidu Sepsaný a po třetj na Swětlo wydaný. Od Kněze Antonjna Konyásse z Towaryšstwa GEžjssowa. Djl Prwnj Od prwnj Neděle Adwentnj, až do Swatodussnjch Swátků. Wytisstěná w Praze, v Ignácya Frantisska Prussy, 1756. - Postila aneb celoroční výklady, Na všechny Nedělní i Sváteční Epištoly, Též Evangelia, Mnohými Písma Svatého Důvody, Svědectvím Svatých Otců a výbornými Příklady potvrzený, S vroucnou na každé Evangelium Modlitbou okrášlený; Na tři Díly rozdělený: A Potěšení Křesťanského Lidu Sepsaný a po třetí na Světlo vydaný. Od Kněze Antonína Koniáše z Tovaryšstva Ježíšova. Díl První Od první Neděle Adventní, až do Svatodušních Svátků. Vytištěná v Praze, v Ignáce Františka Průšy, 1756.
Rok vydání: 1756
Počet stran: 1056 s.
Stav: Odborně restaurováno, nekompletní. Chybějící listy nahrazeny prázdnými. Vazba ve výborném stavu, původní stránky lehce ohmatané
Cena: 9500 Kč

Poselkyně Starých Příběhů Českých

Poselkyně Starých Příběhů Českých
Název: Poselkyně Starých Příběhů Českých - Poselkyně Starých Přjběhůw Cžeských Aneb Kronyka Cžeska Od prwnjho do nyněgssý Země Cžeské Přjchozu ! Dwauch Knjžat Charwátských Cžecha y Lecha Wlastnjch Bratřj Až do Sstiastného Panowánj Cýsaře Ržjmského Krále Cžeského ec. Ferdynanda Prwnjho Wždyckny Wjtěze Slawného. K Rozmnoženj Obecného Dobrého k Zwelebenj Gazyka Cžeského A k Prospěchu Bližnjho Od Kněze Jana Beckowskýho Křjžownjka s Cžerwenau Hwězdau na Swětlo wydaná. Djl Prwnj W němž se někteřj Cyzý Přjběhowé nacházegj kteřj k Domácým přináležegjce od nich se odcyzyti nemohli. S Powolenjm Wrchnostj. W Králowském Starém Městě Pražském v Jana Karla Geřábka DokonaLo se geDenáCtého LeDna. = 1700. Poselkyně Starých Příběhův Českých Aneb Kronika Česká Od prvního do nynější Země České Příchodu Dvou Knížat Charvátských Čecha a Lecha vlastních Bratří Až do šťastného Panování Císaře Římského Krále Českého ec. Ferdinanda Prvního vždy vítěze Slavného. K Rozmnožení Obecného Dobrého k Zvelebení jazyka Českého A k Prospěchu Bližního Od Kněze Jana Beckovského Křížovníka s Červenou Hvězdou na Světlo vydaná. Díl První v němž se někteří Cizí Příběhové nacházejí kteří k Domácím přináležejíce od nich se odciziti nemohli. S Povolením vrchnosti. V Královském Starém Městě Pražském u Jana Karla Jeřábka dokonalo se jedenáctého Ledna. = 1700.
Rok vydání: 1700
Počet stran: 1040 s.
Stav: Restaurována (1828?), ve velmi pěkném stavu. Kůže na deskách je odřená, v předsádce je popsána historie majitelů knihy. (Rodina Dvorských) asi 15% titulního listu chybí, vazba drží velmi pevně, nerozpadá se. Veškeré natrhnuté a odřené rohy stránek byly opraveny, na jedné dvoustraně chybí cca 15% textu, ostatní vysprávky jsou mimo text nebo do textového pole zasahují pouze nepatrně. Stránky ve velmi pěkném stavu, zašlé ale pouze s vzácnými flíčky.
Cena: 43000 Kč